Budowa linii 15 kV w miejscowościach: Młynkowo i Sękowo

 

Wydanie decyzji

   Wydanie decyzji

Wyłożenie dokumentacji do publicznego wglądu

  Obwieszczenie - wyłożenie
   

Wszczęcie postępowania

  Wszczęcie postępowania