Budowa linii 15 kV w miejscowościach: Młynkowo, Sękowo, Bytyń

 

Wydanie decyzji

  Obwieszczenie wydanie decyzji
   

Wyłożenie dokumentacji do wglądu

  Wyłożenie dokumentacji do wglądu

Wszczęcie postępowania

   Wszczęcie postępowania