Budowa linii 15 kV w miejscowości Sękowo i Wilczyna

   
   

 

Obwieszczenie - wydanie decyzji

  Obwieszczenie - wydanie decyzji
   

Wyłożenie dokumentacji do publicznego wglądu

   Obwieszczenie
   

Wszczęcie postępowania

   Wszczęcie