Budowa kanalizacji deszczowej w Podrzewiu

 

Obwieszczenie - decyzja

  Wydanie decyzji
   

Wyłożenie dokumentacji do wglądu

   Wyłożenie dokumentacji

Budowa kanalizacji deszczowej w Podrzewiu

   Wszczęcie