Budowa dwóch linii kablowych SN 15 kV w Młynkowie

 

Wydanie decyzji

  Wydanie decyzji

Wyłożenie dokumentacji do publicznego wglądu

  Obwieszczenie - wyłożenie dokumentacji do wglądu
   

Przedłużenie terminu załatwienia sprawy

   Przedłużenie terminu załatwienia sprawy
   

Wszczęcie

  Wszczęcie