Budowa linii elektroenergetycznych SN-15kV napowietrzno-kablowych wraz ze słupami w miejscowości Duszniki i Zakrzewko

Decyzja

RRG.6733.5. DECYZJA - CZYTAJ

Wyłożenie

   Wyłożenie

Uzgodnienie z UMWW

   Uzgodnienie z UMWW

Uzgodnienia ze Starostą, WZMiUW oraz z UMWW

  Uzgodnienia ze Starostą, WZMiUW oraz z UMWW 

Wszczęcie postępowania

  Wszczęcie postępowania