Budowa linii elektroenergetycznej w miejscowości Zalesie, gmina Duszniki oraz Wielka Wieś, gmina Buk

 

Decyzja

  Wydanie decyzji

Wyłożenie dokumentacji do wglądu

  Wyłożenie

Uzgodnienia

  Uzgodnienia

Wszczęcie

   Wszczęcie