Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej w Dusznikach

 

Obwieszczenie decyzja

  Decyzja

Wyłożenie dokumentacji do wglądu

   Wyłożenie dokumentacji do wglądu

Przedłużenie terminu

  Obwieszczenie o przedłużeniu terminu

Uzgodnienie z Marszałkiem

   Uzgodnienie z Marszałkiem

Uzgodnienia

   Uzgodnienia 

Wszczęcie

  Wszczęcie