Budowa linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV w Chełminku