Przystąpienie do sporządzenia mpzp w gminie Duszniki

Ogłoszenie

 

                                                                                   Duszniki, dn. 21.03.2011 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowych planów zagospodarowaniaprzestrzennego w gminie Duszniki  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Duszniki:
1)      Uchwały Nr LXV/478/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2)      Uchwały Nr LXV/479/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3)      Uchwały Nr LXV/480/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 206/1, 206/2, 207/1, 207/2 oraz 208,
4)      Uchwały Nr LXV/482/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sękowie dla działki o nr ewid. 359/2,
5)      Uchwały Nr LXV/483/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działki o nr ewid. 166/1,
6)      Uchwały Nr LXV/485/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działki o nr ewid. 103,
7)      Uchwały Nr LXV/486/10 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach dla działki o nr ewid. 298,
8)      Uchwały Nr IV/23/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działki o nr ewid. 238,
9)      Uchwały Nr IV/24/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu Dolnym dla działki o nr ewid. 230/1,
10)  Uchwały Nr IV/25/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
11)  Uchwały Nr IV/26/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki w terminie do 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.