Protokół z 2 lipca 2009r

Protokół

 

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej w dniu 2 lipca 2009r nad przyjetymi
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiazaniami:

-CZYTAJ