V - etap farmy wiatrowej

Wydanie decyzji

 

 

Duszniki, dn. 20.07.2009 r.

RRG.7331-17/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż na wniosek z dnia 06.02.2009 r.. wydano decyzję sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych wraz z placami manewrowymi i montażowymi oraz utwardzonymi dojazdami - etap Va Farmy Wiatrowej Duszniki na terenie działek o nr ewid. 314, 337, 347 położonych w miejscowości Brzoza oraz na terenie działki o nr ewid 154/2 położonej w miejscowości Wierzeja, gmina Duszniki


Decyzja jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

 

Otrzymują : 
 1. Właściciele nieruchomości w promieniu 400m od siłowni wg rozdzielnika
 2. Tablica ogłoszeń w Brzozie
 3. Tablica ogłoszeń w Grodziszczku
 4. Tablica ogłoszeń w Wilkowie
 5. Tablica ogłoszeń w Wierzei
 6. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
 7. a/a (Wyt. A.L.)

 

 

 

 

 

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dnia 17.02.2009 r.

 

RRG.7331-17/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Zgodnie z: art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 717 ze zmianami) Wójt Gminy Duszniki informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zadania polegającego na budowie Va etapu Farmy Wiatrowej Duszniki, zlokalizowanej na terenie Brzozy na dz. nr 314, 337 i 347 oraz w Wierzei dz. nr 154/2.