Przebudowa drogi powiatowej nr 1882P

Wydanie decyzji

 

Duszniki, dn. 09.10.2009 r.

RRG.7331-180/09

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1882P Chełmno – Duszniki od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w miejscowości Chełmno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 w miejscowości Duszniki na terenie działek o nr ewid. 86/2, 89/1, 91/1, 92/2, 95/1, 96/1, 99/2, 99/3, 99/5, 101/1, 125/2, 137/1, 138/1, 147/5, 148/1, 149, 152/1, 153/1, 155, 158/4, 119/2 położonych w obrębie Chełminko; działek o nr ewid. 479, 599/3, 860, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 25, 27/1, 27/2, 27/3, 30, 32, 104, 118, 119, 123, 125, 129, 130, 131, 132, 133, 140/1, 140/2, 141, 143, 153, 154, 159, 160, 163, 164, 166, 168, 173, 174, 176, 179, 181, 183, 193, 194/7, 195/1, 195/2, 195/3, 197, 198, 200, 203, 205/1, 205/2, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 227, 228, 229, 232, 233, 239, 240, 241 położonych w obrębie Duszniki; działki o nr ewid. 332/2 położonej w obrębie Podrzewie, gmina Duszniki oraz działek o nr ewid. 65/3, 65/9, 68/1, 68/2, 70/1, 71/5, 71/6, 71/7, 71/8, 72/1, 73/3, 74/2, 192/1, 192/2, 193/1, 194/1, 195/1, 195/2 położonych w obrębie Chełmno, gmina Pniewy.

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Chełminku

 2. Tablica ogłoszeń w Dusznikach

 3. Tablica ogłoszeń w Chełmnie

 4. Tablica ogłoszeń w Podrzewiu

 5. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 6. Tablica ogłoszeń w UM w Pniewach

 7. a/a (Wyt. A.L.)

 

 

 

 

 

Wszczęcie postępowania

 

Duszniki, dn. 30.09.2009 r.

RRG.7331-180/09

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1882P Chełmno-Duszniki od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w miejscowości Chełmno do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 w miejscowości Duszniki.

Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

   

Otrzymują:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych 
   
 ul. B. Chrobrego 6
    
64-500 Szamotuły
 2.
Tablica ogłoszeń w Chełminku
 3.
Tablica ogłoszeń w Dusznikach
 4.
Tablica ogłoszeń w Chełmnie
 5.
Tablica ogłoszeń w Podrzewiu

 6. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 7. Tablica ogłoszeń w UG w Pniewach

 8. a/a (Wyt. A.L.)