Budowa linii kablowej w Wilczynie

Wydanie zmiany decyzji

 

 

Duszniki, dn. 24.09.2009 r.

RRG.7331-4/09

                                                              OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję zmianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RRG.7331-4/09 z dnia 16.02.2009r.


Zmianie uległ przebieg linii kablowej nn w rejonie działek 54/14, 59, 69/2 oraz 69/2 w Wilczynie.

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

 

Otrzymują:
  

 1. Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

 2.  a/a (Wyt. A.L.

 

 

 

Zmiana decyzji - wszczęcie

 

Duszniki, dn. 07.09.2009 r.

RRG.7331-4/09

 O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 04.09.2009r. w sprawie zmiany decyzji nr RRG.7331-4/09 z dnia 16.02.2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii kablowej nn do dz. nr 54/49 w Wilczynie.

Zmianie ulegnie przebieg linii kablowej nn w rejonie działek 54/14, 59, 69/2 oraz 69/2 w Wilczynie.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

 

Otrzymują:

 1. Instalatorstwo Elektryczne
   
Pomiary Elektroenergetyczne
    Janusz Sławianowski
   
Grobia 14
   
64-410 Sieraków

 
2.  Tablica ogłoszeń w UG Duszniki

3.   a/a (Wyt. A.L.)

 

 

Wydanie decyzji

Duszniki, dn. 16.02.2009 r.

RRG.7331-4/09

   

OBWIESZCZENIE

 

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr ewid. 69/3, 59, 54/14 oraz 54/49 położonych w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki.

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

  
Otrzymują:
1.    Tablica ogłoszeń w UG Duszniki
2.    Tablica ogłoszeń w Wilczynie
3.    a/a (Wyt. A.L.

Wszęcie postępowania

Duszniki, dn. 12.01.2009 r.

RRG.7331-4/09

    O B W I E S Z C Z E N I E   

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 08.01.2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii kablowej nn do dz. nr 54/49 w Wilczynie.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.