Budowa linii kablowej w Sękowie

Wydnie decyzji

Duszniki, dn. 03.06.2009 r.

RRG.7331-83/09

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr ewid. 66 i 255 położonych w miejscowości Sękowo, gmina Duszniki, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji. 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Sękowie

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3.a/a (Wyt. A.L.)

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dnia 27.04.2009 r

RRG.7331-83/09

OBWIESZCZENIE


 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na dz. nr 255, 66 w Sękowie, gmina Duszniki.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania lub pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:

 1. ENEA Operator Sp. z o.o. 
     OD Poznań
     RD Szamotuły
     Szamotuły, Nowowiejskiego 6

 2. PROJEKTOWANIE
     Jacek Popowski
     Szamotuły, ul. Niepodległości 25

 3. Tablica ogłoszeń w Sękowie

 4. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 5. a/a (Wyt. A.L.)