Budowa linii kablowej w Ceradzu Dolnym

Wydanie decyzji


Duszniki, dn. 22.10.2009 r.

RRG.7331-186/09

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr ewid. 250/24, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13, 250/20 położonych w miejscowości Ceradz Dolny, gmina Duszniki. 

Decyzja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Duszniki, w pok. nr 4 w godzinach otwarcia urzędu.

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń w Ceradzu Dolnym

 2. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 3. a/a (Wyt. A.L.)

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 14.10.2009 r.

RRG.7331-186/09

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii energetycznej nn 0,4 kV na działkach 250/24, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13 i 250/20 w Ceradzu Dolnym, gmina Duszniki

Z aktami sprawy można zapoznać się w godzinach otwarcia urzędu w pok. nr 4 bądź pod nr tel. 061-29-56-530.

Otrzymują:

 1. ENEA Operator Sp. z o.o.

    RD Szamotuły     

    ul. Nowowiejskiego 6

    64-500 Szamotuły

 2. Tablica ogłoszeń w Ceradzu Dolnym

 3. Tablica ogłoszeń w UG w Dusznikach

 4.  a/a (Wyt. A.L.)