Budowa linii kablowej Sędzinko - ulica Polna

Wszczęcie postępowania

Duszniki, dn. 19.01.2009 r.

 

RRG.7331-5/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E   

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki informuje, iż zostało wszczęte postępowanie z wniosku z dnia 14.01.2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zadania polegającego na budowie linii kablowej nn w celu zasilenia działek przy ul. Polnej w Sędzinku.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Duszniki w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.