Wydane Obwieszczenia

Obwieszczenie z dnia 26.01.2008 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Duszniki

z dnia, 26 stycznia 2008 roku

- w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii SN – 15 kV i stacji transformatorowej, na działkach ewid. nr 151/1, 152, 129, 76/11, 79 i 77/8, położonych w Ceradzu Dolnym, gm. Duszniki. - pobierz