TRANSMISJE SESJI RADY GMINY DUSZNIKI

TRANSMISJE SESJI 2021 r.

Sesja z 19 stycznia 2021 r. (XXXV)

Sesja z 23 lutego 2021 r. (XXXVI)

Sesja z 23 marca 2021 r. (XXXVII)

Sesja z 27 kwietnia 2021 r. (XXXVIII)

Sesja z 18 maja 2021 r. (XXXIX)

Sesja z 31 maja 2021 r. (XL)

Sesja z 30 czerwca 2021 r. (XLI)

Sesja z 22 czerwca 2021 r. (XLII)

Sesja z 30 czerwca 2021 r. (XLIII)

Sesja z 27 lipca 2021 r. (XLIV)

Sesja z 19 sierpnia 2021 r. (XLV)

Sesja z 7 września 2021 r. (XLVI)

Sesja z 28 września 2021 r. (XLVII)

Sesja z 29 października 2021 r. (XLVIII)

Sesja z 9 listopada 2021 r. (XLIX)

Sesja z 30 listopada 2021 r (L)

Sesja z 21 grudnia 2021 r. (LI)

Sesja z 28 grudnia 2021 r (LII)

Sesja z 28 grudnia 2021 r. (LIII)

Sesja XXXIV z 29 grudnia 2020 r.

Nagranie XXXIV seji Rady Gminy Duszniki z 29 grudnia 2020 r.

Sesja z 29 grudnia 2020 r.

Nagranie XXXIII sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 29 grudnia 2020 r. cz. I

Nagranie XXXIII sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 29 grudnia 2020 r.  cz. II

Sesja z 26 listopada 2020 r.

Nagranie obrad XXXII sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 26 listopada 2020 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 26 listopada 2020 r. (opublikowano w dniu 9 grudnia 2020 r.)

 a)      Uchwała Nr XXXII/211/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027

b)      Uchwała Nr XXXII/212/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

c)      Uchwała Nr XXXII/213/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

d)      Uchwała Nr XXXII/214/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

e)      Uchwała Nr XXXII/215/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

f)       Uchwała Nr XXXII/216/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/64/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji

g)      Uchwała Nr XXXII/217/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

h)      Uchwała Nr XXXII/218/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"

i)       Uchwała Nr XXXII/219/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

j)       Uchwała Nr XXXII/220/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki

k)      Uchwała Nr XXXII/221/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości położonej na terenie miejscowości Sarbia, Gmina Duszniki (dz.47/51 )

l)       Uchwała Nr XXXII/222/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021

m)   Uchwała Nr XXXII/223/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny

 

 

 

Sesja z 22 października 2020 r.

Transmisja z XXXI sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. godz. 18:00

Sesja z 29 września 2020 r. (XXX)

Transmicja XXX sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r.

Sesja z 1 września 2020 r. (XXIX)

Transmisja XXIX sesji Rady Gminy Duszniki z 1 września 2020 r.

Sesja z 24 lipca 2020 r. (XXVIII)

Transmisja z XXVIII sesji z 24 lipca 2020 r.

Sesja z 30 czerwca 2020 r. (XXVII)

Transmisja z 30 czerwca 2020 r. (XXVII)

Sesja z 23 czerwca 2020 r. (XXVI)

Transmisja XXVI sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r.

Sesja z 23 czerwca 2020 r. (XXV)

Transmisja XXV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r.

Sesja z 19 maja 2020 r.

Transmisja XXIV sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 19.05.2020 r.

Sesja z 24 lutego 2020 r.

Transmisja z  XXIII sesji z dnia 24 lutego 2020 r.

Sesja z dnia 21 stycznia 2020 r.

Transmisja XXII sesji Rady Gminy z dnia 21 stycznia 2020 r.

Sesja z dnia 23 grudnia 2019 r.

                           Transmisja sesji z dnia 23 grudnia 2019 r.(XX) - https://www.youtube.com/watch?v=okqVaD7eohk

                    Transmisja sesji z dnia 23 grudnia 2019 r.(XXI) - https://www.youtube.com/watch?v=ZPBwsCXV_SY

Sesja z dnia 25 listopada 2019 r.

Transmisja sesji z dnia 25 listyopada 2019 r.https://www.youtube.com/watch?v=D36z-qjKm0Y

Sesja z dnia 12 listopada 2019 r.

Transmisja sesji z dnia 12 listyopada 2019 r.- https://www.youtube.com/watch?v=scouMTJ5sC0

Sesja z 22 października 2019 r.

Transmisja sesji z dnia 22 października 2019 r.https://www.youtube.com/watch?v=wi4EZPglH9c

Sesja z 10 października 2019 r.

Transmisja z XVI sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 10 października 2019 r. - https://www.youtube.com/watch?v=1q_tSSUZeh4

Sesja z 24 września 2019 r.

Transmisja z XV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 września 2019 r. - https://www.youtube.com/watch?v=uMxVaOmUxZ8

Sesja z dnia 4 września 2019 r.

Transmisja z XIV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 4 września 2019 r. - https://www.youtube.com/watch?v=BCcwqzkRwqY

Sesja z dnia 30 lipca 2019 r. transmisja

Transmisja z XIII sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 30 lipca 2019 r-https://www.youtube.com/watch?v=yK2WwEoHpnY

Sesja z dnia 25 czerwca 2019 r.

Transmisja z XII sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 25 czerwca 2019 r. - https://www.youtube.com/watch?v=oTa4PyR6ggo

Sesja z dnia 14 czerwca 2019 r.

Transmisja z XI sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia14 czerwca 2019 r.- https://www.youtube.com/watch?v=ZfS8qr2qfhY

Sesja ABSOLUTORYJNA z dnia 28.05.2019 r.

Transmisja z X sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 28.05.2019r. ABSOLUTORYJNA-
https://www.youtube.com/watch?v=iIkEuMmukG8

Sesja z dnia 28.05.2019r. godz.17:00

Transmisja z IX sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 maja 2019 r. godz 17:00- https://www.youtube.com/watch?v=CFQCs9Btlhk

Sesja z dnia 23 kwietnia 2019 r

TRANSMISJA Z SESJI Z DNIA 23 kweitnia 2019 r- https://www.youtube.com/watch?v=SCmWupFXEuE

Sesja z dnia 26 marca 2019 r.

TRANSMISJA VII SESJI Z DNIA 26 MARCA 2019 r.-https://www.youtube.com/watch?v=JNfunoygqYc

Sesja z dnia 26 lutego 2019 r.

SESJA Z DNIA 26 lutego 2019 r. - https://www.youtube.com/watch?v=5p5C-7zH23c

Sesja 29 stycznia 2019 r.

SESJA Z DNIA 29 stycznia 2018 r. -https://www.youtube.com/watch?v=cJEfcYGKUSo

Sesja z dnia 20 grudnia 2018 r.

SESJA Z DNIA 20 grudnia 2018 r. - https://www.youtube.com/watch?v=KCn9xUxCbD8

Sesja z dnia 27 listopada 2018 r.

SESJA Z DNIA 27 listopada 2018 r. -

sesja z dnia 19 listopada 2018 r.

SESJA Z DNIA 19 listopada 2018 r. - https://youtu.be/CUC_c7lEy0E