Budżet 2017

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2017 rok

  Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Gminy Duszniki za 2017 rok
   Sprawozdanie roczne za 2017 rok
- zestawienie tabelaryczne