Budżet 2017

Informacja o przebiegu budżetu za 2017

   Informacja
za I półrocze 2017
Załaczniki
do wykonania budżetu
I półrocze 2017
   Opinia
Regionalnej Izby
Obracunkowej
za I półrocze 2017