Budżet 2013

Sprawozdania


Rb-27S za 2013r
   Rb-28S za 2013
   Rb-NDS za 2013r
   Rb-Z za 2013r
   Sprawozdanie za 2013 opisówka
   Sprawozdanie za 2013 tabele

Informacja za III kwartał 2013r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY DUSZNIKI
ZA III KWARTAŁ 2013R.
-CZYTAJ


I zmiana UCHWAŁA NR XXXII/204/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 22 stycznia 2013r.

II zmiana UCHWAŁA NR XXXIII/211/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 1 lutego 2013r.

III zmiana UCHWAŁA NR XXXIV/214/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 26 lutego 2013r.

IV zmiana UCHWAŁA NR XXXV/221/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 26 marca 2013r.

V zmiana ZARZĄDZENIE NR 17/13 WÓJTA GMINY DUSZNIKI z dnia 12 kwietnia 2013r.

VI zmiana UCHWAŁA NR XXXVI/226/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 30 kwietnia 2013r.

VII zmiana ZARZĄDZENIE NR 21/13 WÓJTA GMINY DUSZNIKI z dnia 30 kwietnia 2013r.

VIII zmiana UCHWAŁA NR XXXVII/242/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 29 maja 2013r.

IX zmiana UCHWAŁA NR XXXVIII/245/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 25 czerwca 2013r.

X zmiana UCHWAŁA NR XXXIX/254/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 16 lipca 2013r.

XI zmiana UCHWAŁA NR XL/256/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 27 sierpnia 2013r.

XII zmiana UCHWAŁA NR XLI/268/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 24 września 2013r.

Informacja za II kwartał 2013r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY DUSZNIKI
ZA II KWARTAŁ 2013R.

I zmiana UCHWAŁA  NR XXXII/204/13  RADY  GMINY  DUSZNIKI z dnia  22 stycznia 2013r. - CZYTAJ
II zmiana UCHWAŁA  NR XXXIII/211/13  RADY  GMINY  DUSZNIKI z dnia  1 lutego 2013r.- CZYTAJ
III zmiana UCHWAŁA  NR XXXIV/214/13  RADY  GMINY  DUSZNIKI z dnia  26 lutego 2013r.- CZYTAJ
IV zmiana UCHWAŁA  NR XXXV/221/13  RADY  GMINY  DUSZNIKI z dnia  26 marca 2013r.- CZYTAJ
V zmiana ZARZĄDZENIE  NR 17/13  WÓJTA GMINY DUSZNIKI z dnia  12 kwietnia 2013r.- CZYTAJ
VI zmiana UCHWAŁA  NR XXXVI/226/13  RADY  GMINY  DUSZNIKI z dnia  30 kwietnia 2013r.- CZYTAJ
VII zmiana ZARZĄDZENIE  NR 21/13  WÓJTA GMINY DUSZNIKI z dnia 30 kwietnia 2013r.- CZYTAJ
VIII zmiana UCHWAŁA  NR XXXVII/242/13 RADY  GMINY  DUSZNIKI z dnia  29 maja 2013r.-
IX zmiana UCHWAŁA  NR XXXVIII/245/13 RADY  GMINY  DUSZNIKI z dnia 25 czerwca 2013r.
I zmiana
I zmiana

Objaśnienia do budzetu na 2013 rok

OBJAŚNIENIA  I  MATERIAŁY INFORMACYJNE  DO 
BUDŻETU GMINY DUSZNIKI NA 2013 ROK.
-CZYTAJ

Budżet 2013

BUDŻET GMINY DUSZNIKI NA 2013 ROK

-CZYTAJ

załącznik nr1, załącznik nr2,załącznik nr3, załącznik nr4, załącznik nr5, załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr8, załącznik nr 9, załącznik nr 10, załącznik nr 11, załącznik nr 12.

Informacja za I kwartał 2013 r.

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY DUSZNIKI
ZA I KWARTAŁ 2013R.

 

 I  zmiana UCHWAŁA NR XXXII/204/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 22 stycznia 2013r. - CZYTAJ

II zmiana UCHWAŁA NR XXXIII/211/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 1 lutego 2013r.- CZYTAJ

III zmiana UCHWAŁA NR XXXIV/214/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 26 lutego 2013r.- CZYTAJ

IV zmiana UCHWAŁA NR XXXV/221/13 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 26 marca 2013r.- CZYTAJ

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Duszniki za okres od początku roku do dnia 31 marca 2013r.-                                     -CZYTAJ