Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

  Ogłoszenie o naborze
Zarządzenie Wójta Gminy Duszniki
Nr 69/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.
   Klauzula informacyjna
    Informacja o wynikach naboru