OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

  Ogłoszenie o naborze
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
KIEROWNIKA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W DUSZNIKACH
Zarządzenie Wójta Gminy Duszniki
Nr 84/21 z dnia 21 września 2021 r.
   KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacja o wynikach naboru