OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

  Ogłoszenie o naborze
na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
KIEROWNIKA KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W DUSZNIKACH
   KLAUZULA INFORMACYJNA
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU