Organy i osoby sprawujące funkcje

Organy i osoby sprawujące funkcje

ORGANY I OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE
 
  WÓJT GMINY - Roman Boguś
  ZASTEPCA - Tadeusz Zimny
  SEKRETARZ - Danuta Dolemba-Parzybut
  SKARBNIK (KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO)-Justyna Kaczmarczyk
  KIEROWNIK REFERATU ROZWOJU GOSPODSARCZEGO-Katarzyna Prędka
  KIEROWNIK URZEDU STANU CYWILNEGO-Aleksandra Kubiak