Zastępca Wójta

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
Tadeusza Zimnego
za 2020 r.

- POBIERZ

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
Tadeusza Zimnego
za 2019 r.

- POBIERZ

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
Tadeusza Zimnego
za 2018 r.

- POBIERZ

Oswiadczenie majątkowe za 2017 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
Tadeusza Zimnego
za 2017 r.

- POBIERZ

Korekta oświadczenia majątkowego za 2016 rok

   Korekta oświadczenia
majątkowego za 2016 rok

KOREKTA Oświadczenia majątkowego za 2016 rok

   KOREKTA
Oświadczenia majątkowego
za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
Tadeusza Zimnego
za 2016 r.

- POBIERZ

Oświadczenie majątkowe za 2015

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
Tadeusza Zimnego
za 2015r.

- POBIERZ

Oświadczenia majątkowe na dzień 28 stycznia 2015r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZASTĘPCY WÓJTA GMINY

Beata Kontusz-Iwańczuk

na dzień 28 stycznia 2015 r.
- POBIERZ

Oświadczenie majątkowe za 2013 rok.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
BEATY KONTUSZ-IWAŃCZUK
za 2013r.

- POBIERZ

Oświadczenie majątkowe za 2012 rok.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
ZASTĘPCY WÓJTA GMINY
BEATY KONTUSZ-IWAŃCZUK
za 2012r.

- POBIERZ

Oświadczenie Majątkowe na dzień 28 stycznia 2013 roku

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZASTĘPCY WÓJTA GMINY

Beata Kontusz-Iwańczuk

na dzień 28 stycznia 2013 r.
-
POBIERZ

Oświadczenie Majątkowe na dzień 4 stycznia 2013 roku

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZASTĘPCY WÓJTA GMINY

GRAŻYNY GOŁAŚ

na dzień 4 stycznia 2013 r.
-
POBIERZ