Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w SĘDZINKU

ZA 2016 ROK

- POBIERZ