Oświadczenie majątkowe za 2013 rok

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA
Szkoły Podstawowej w Dusznikach

DANUTY BANAŚ ZA 2013 ROK

- POBIERZ