Oświadczenia majątkowe za 2015r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w DUSZNIKACH

ZA 2015 ROK

- POBIERZ