Oświadczenie Majątkowe Z-ca Kierownika GOPS

Oświadczenie majątkowe za rok 2020

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

ZASTĘPCY KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2020 rok - POBIERZ

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Z-CY KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2018 rok - POBIERZ

Oświadczenia majątkowe za 2017

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Z-CY KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2017 rok - POBIERZ

Oświadczenia majątkowe za 2016 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Z-CY KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2016 rok - POBIERZ

Oświadczenia majątkowe za 2015r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Z-CY KIEROWNIKA
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 za 2015 rok - POBIERZ