Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy grudzień 2019

   Działka nr 5/3 obręb Sarbia