Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do użyczenia, stanowiącej własność Gminy Duszniki - GZO

   Obwieszczenie
   Informacja