Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Duszniki - Podrzewie

  Obwieszczenie