2021

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miejscowości Zalesie z obrębu Sędzinko, Chełminko, Sędzinko i Kunowo

  Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości
   Sprostowanie ogłoszenia
  Informacja o wyniku przetargu               

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Duszniki - 2021-05-24

  Duszniki dz. nr  ewid. 962
   Kunowo dz nr ewid. 57/11
Kunowo dz. nr ewid. 57/12
Sędzinko dz. nr ewid. 216/8
Chełminko dz. nr ewid. 23/2
Chełminko dz. nr ewid. 24
Sędzinko dz. nr ewid. 518/10
Sędzinko dz. nr ewid. 386/12
Sędzinko dz. nr ewid. 386/13

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Duszniki - Podrzewie

  Obwieszczenie
   

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do użyczenia, stanowiącej własność Gminy Duszniki - GZO

   Obwieszczenie
   Informacja