2021

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Duszniki - Podrzewie

  Obwieszczenie
   

Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do użyczenia, stanowiącej własność Gminy Duszniki - GZO

   Obwieszczenie
   Informacja