Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Duszniki- październik 2020 r.

   Wilkowo dz. nr 205/2
   Podrzewie dz. nr 384
   Wilkowo dz. nr 220(2)
   Wilkowo dz. nr 105/11 i 220(6)
   Wilkowo dz. nr 105/1
   Wilkowo dz. nr 105/1 i 105/7
   Wilkowo dz. nr 105/2
  Wilkowo dz. nr 205/2 i 220(3)
   Wilkowo dz. nr 105/9
   Ceradz Dolny dz. nr 238