Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miejscowości Zalesie z obrębu Sędzinko, Sękowo i Kunowo, stanowiących własność Gminy Duszniki z dnia 06 kwietnia 2020 roku

   Ogłoszenie
   Informacja
Wyniki przetargu