2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Duszniki - listopad 2020

   Wykaz
   Informacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Duszniki- październik 2020 r.

   Wilkowo dz. nr 205/2
   Podrzewie dz. nr 384
   Wilkowo dz. nr 220(2)
   Wilkowo dz. nr 105/11 i 220(6)
   Wilkowo dz. nr 105/1
   Wilkowo dz. nr 105/1 i 105/7
   Wilkowo dz. nr 105/2
  Wilkowo dz. nr 205/2 i 220(3)
   Wilkowo dz. nr 105/9
   Ceradz Dolny dz. nr 238

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

  Wykaz
   Informacja

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miejscowości Zalesie z obrębu Sędzinko, Sękowo i Kunowo, stanowiących własność Gminy Duszniki z dnia 06 kwietnia 2020 roku

   Ogłoszenie
   Informacja
Wyniki przetargu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Duszniki

   Obwieszczenie