WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

   Wykaz - dz. nr ewid. 467 obręb Grzebienisko
   Informacja