Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym- Sękowo, Kunowo, Sędzinko-Zalesie

   Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazów
   Sękowo działka nr ewid. 335/10
   Sękowo działka nr ewid. 335/11
  Sękowo działka nr ewid. 335/12
  Sękowo działka nr ewid. 335/13
  Kunowo działka nr ewid. 57/11
  Kunowo działka nr ewid. 57/12
  Zalesie działka nr ewid. 386/12
   Zalesie działka nr ewid. 386/13