2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Podrzewie, dz. 535/3

  Podrzewie, działka nr ewid. 535/3
  Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazu