2018

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego dz. nr 985 Duszniki

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
   Informacja nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

  Ogłoszenie dzierżawa działki w Sędzinach dz. nr ewid. 29
   Informacja dzierżawa działki w Sędzinach dz. nr ewid. 29
   
   

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

   Wykaz - dz. nr ewid. 467 obręb Grzebienisko
   Informacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

   Działka na 220 (4) obręb WIlkowo
   Działka nr 37/4 obręb Wierzeja
   Działka nr 113 obręb Wilkowo
   Działka nr 296/3 obręb Sędzinko
   Działka nr 384 obręb Podrzewie
   Działka nr 412/14 obręb Sękowo
   Działka nr 5/3 obręb Sarbia
   Działka nr 5/8, 5/9, 5/10 i 5/11 obręb Sarbia
   Działka nr 164/3 obręb Zakrzewko
   Działka nr 220 (1) obręb Wilkowo
   Działka nr 220 (5) obręb Wilkowo
Informacja

Wykaz nieruchomości przeznaconej do sprzedaży w trybie zamiany - Brzoza, dz. 49/4

  Brzoza, działka nr ewid. 49/4
   Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Podrzewie, dz. 535/4

  Podrzewie, działka nr ewid. 535/4
  Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Podrzewie, dz. 535/3

  Podrzewie, działka nr ewid. 535/3
  Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym- Sękowo, Kunowo, Sędzinko-Zalesie

   Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazów
   Sękowo działka nr ewid. 335/10
   Sękowo działka nr ewid. 335/11
  Sękowo działka nr ewid. 335/12
  Sękowo działka nr ewid. 335/13
  Kunowo działka nr ewid. 57/11
  Kunowo działka nr ewid. 57/12
  Zalesie działka nr ewid. 386/12
   Zalesie działka nr ewid. 386/13

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Garaż ul. Broniewskiego

  Wykaz nieruchomości