WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - Sędzinko, Sędziny, Wierzeja, Wilkowo, Sękowo i Podrzewie

  Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazów
   Działka nr 296/3 obręb Sędzinko
   Działka nr 29 obręb Sędziny
   Działka nr 37/4 obręb Wierzeja
   Działka nr 220(1) obręb Wilkowo
   Działka nr 220(4) obręb Wilkowo
   Działka nr 220(5) obręb Wilkowo
   Działka nr 412/14 obręb Sękowo