WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - Sękowo

  Działka nr 179/1 obręb Sękowo