WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGOWYM - Sędziny

  Działka nr 29 obręb Sędziny
  Informacja o ogłoszeniu przetargu 
   Ogłoszenie o przetargu
   Informacja o odwołaniu przetargu