WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM dz. nr 384 Podrzewie

   dz. nr 384 obręb Podrzewie