2017

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM dz. nr 384 Podrzewie

   dz. nr 384 obręb Podrzewie

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - Sędzinko, Sędziny, Wierzeja, Wilkowo, Sękowo i Podrzewie

  Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazów
   Działka nr 296/3 obręb Sędzinko
   Działka nr 29 obręb Sędziny
   Działka nr 37/4 obręb Wierzeja
   Działka nr 220(1) obręb Wilkowo
   Działka nr 220(4) obręb Wilkowo
   Działka nr 220(5) obręb Wilkowo
   Działka nr 412/14 obręb Sękowo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - Podrzewie

  Wykaz nieruchomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE PRZETARGOWYM - Sędziny

  Działka nr 29 obręb Sędziny
  Informacja o ogłoszeniu przetargu 
   Ogłoszenie o przetargu
   Informacja o odwołaniu przetargu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - Sękowo

  Działka nr 179/1 obręb Sękowo

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM - Wierzeja


 Wierzeja działka nr 73/2