Sprzedaż nieruchomości w 2017 r.

Działki przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w miejscowości Duszniki

   Informacja o sporządzeniu i wywieszeniu wykazów
   Duszniki działka nr ewid. 712/4
   Duszniki działka nr ewid. 712/5
   Duszniki działka nr ewid. 712/6
   Duszniki działka nr ewid. 712/7
   Duszniki działka nr ewid. 712/8
   Duszniki działka nr ewid. 712/9
   Duszniki działka nr ewid. 712/10
   Duszniki działka nr ewid. 712/11
   Duszniki działka nr ewid. 712/12

Informacja o wynikach przetargu

  Informacja o wyniakch przetargu 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym


Ogłoszenie o przetargu

Działki przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Grzebienisko

  Grzebienisko działka nr ewid. 418/5
   Grzebienisko działka nr ewid. 418/7
   Grzebienisko działka nr ewid. 418/9
   Grzebienisko działka nr ewid. 418/10
   Grzebienisko działka nr ewid. 418/14

Działki przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Kunowo


Kunowo działka nr ewid. 57/11 
   Kunowo działka nr ewid. 57/12

Działki przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Sędzinko

  Sędzinko działka nr ewid. 390/10

Działki przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Sękowo


Sękowo działka nr ewid. 335/10
   Sękowo działka nr ewid. 335/11
   Sękowo działka nr ewid. 335/12
   Sękowo działka nr ewid. 335/13

Działki przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Zalesie


Zalesie działka nr ewid. 386/12
   Zalesie działka nr ewid. 386/13