Ogłoszenie z dnia 2 marca 2020 r.

   Informacja
   Kunowo dz. nr ewid. 57/12
   Sękowo dz. nr ewid. 335/10
   Sękowo dz. nr ewid. 335/13
   Kunowo dz. nr ewid. 57/11
   Sędzinko dz. nr ewid.  386/12
   Sędzinko dz. nr ewid. 386/13