Działki przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Sękowo

   Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
   Informacja
Informacja o wyniku przetargu z dnia 19.11.2019 r.