Sprzedaż nieruchomości w 2019 r.

Działki przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Sękowo

   Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży
   Informacja
Informacja o wyniku przetargu z dnia 19.11.2019 r.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Zalesie z obrębu Sędzinko, Sękowo i Kunowo

  Ogłoszenie o przetargu
   Informacja

Informacja o wyniku przetargu z dnia 17.04.2019 r.

  Informacja
   

Lista zakwalifikowanych osób do przetargu ustnego ograniczonego dz. nr 985 Duszniki

  Protokół
   

Działki przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Sękowo, Zalesie, Duszniki, Kunowo

  Sękowo dz. nr ewid. 335/10
   Sękowo dz. nr ewid. 335/11
   Sękowo dz. nr ewid. 335/13
   Zalesie dz. nr ewid. 386/12
   Zalesie dz. nr ewid. 386/13
   Duszniki dz. nr ewid. 985
Kunowo dz. nr ewid. 57/11
Kunowo dz. nr ewid. 57/12