Sprzedaż nieruchomości w 2018 r.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

  Informacja
   Wykaz
Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej z dnia 19 października 2018 roku.

   

Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej z dnia 19 października 2018 roku.

   

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Kunowo, Sędzinko- Zalesie i Sękowo, Gmina Duszniki.

  Ogłoszenie o przetargu
   Informacja o przetargu

Ogłoszenie o przetargu sprzed. dz. 535)3 Podrzewie 2018

   Ogłoszenie o przetargu  
   Informacja o sprzedaży  

Działki przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym w miejscowościach Zalesie, Sękowo i Kunowo

   Informacja o ogłoszeniu przetargu
   Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Informacja o wyniku przetargu 

Działka przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargowym w miejscowości Duszniki- nieruchomość zabudowana garażem

  Informacja o ogłoszeniu przetargu 
 

 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Duszniki działka nr ewid. 712/3

   Informacja o wyniku przetargu